BiHEcho
2020

Prvi međunarodni Simpozijum o Kardiovaskularnom imidžingu (BiHEcho 2020)

O SIMPOZIJU

BiHEcho 2020

Kardiovaskularni imidžing posljednjih godina igra ključnu ulogu u postavljanju dijagnoze i adekvatnog tretmana kardioloških bolesnika. U skladu sa tim želimo Vas obavijestiti da Udruženje Kardiologa Bosne i Hercegovine organizuje Prvi međunarodni Simpozijum o Kardiovaskularnom imidžingu (BiHEcho 2020) na kome će učestvovati najpoznatiji eksperti Evropskog Udruženja Kardiovaskularnog Imaginga (EACVI) kao i renominrani predavači iz cijele regije te domaći eminentni stručnjaci iz oblasti kardiološke dijagnostike. Simpozijum će se održati od 18-20.09.2020 godine u Hotelu Holiday u Sarajevu.

  • Rana kotizacija 400 KM, rok za ranu kotizaciju do 01.08.2020 godine
  • Kasna kotizacija 500 KM, rok za kasnu kotizaciju od 01.08.2020 – 17.09.2020 godine
  • Iznos kotizacije na licu mjesta 600 KM.

Simpozijum će biti denorsiran od strane Evropskog Udruženja Kardiovaskularnog Imaginga (EACVI).

Organizacioni odbor

 

dr. Zumreta Kušljugić, predsjednik

dr. Nabil Naser

dr. Fahir Baraković

dr. Šekib Sokolović

dr. Mehmed Kulić

dr. Mirza Dilić

dr. Ibrahim Terzić

dr. Dario Mott

Boris Goronja

sc.dr. Elnur Smajić

med.mr. Mirsad Selimović

Naučni odbor

 

dr. Nabil Naser, predsjednik

dr. Zumreta Kušljugić

dr. Fahir Baraković

dr. Šekib Sokolović

dr. Mehmed Kulić

dr. Mirza Dilić

dr. Ibrahim Terzić

dr. Dario Mott

Boris Goronja

sc.dr. Elnur Smajić

med.mr. Mirsad Selimović